La Unió Esportiva Tancat neix l’any 1982, quan un grup de persones apassionades de l’esport rei, decideixen formar una escola de futbol base al barri del Tancat, dins la població del Vendrell. Segons consta en acta fundacional, va ser el 26 de juny de 1985 quan un grup de set persones donen aquest important pas pel poble del Vendrell, els responsables d’aquest fet van ser: Albert Sans Zanon (President), Josep Lluís Teruel Lamiel (Vice-president), Francisco Rodríguez Martínez (Tresorer), Juan Cala Garcia (Secretari), Antonio Escamilla Lozano (Vocal), José Tena Villa (Vocal) i Manuel Garrido Morales (Vocal).

De ben segur, i així ho confirma la documentació de l’arxiu, no va ser fins l’any 1985 que la U.E. Tancat no entra a formar part de la Federació Catalana de Futbol, amb el nom de Unión Deportiva Tancat . Durant aquest període (1982-1985) els equips del Tancat, jugaven una lliga intercomarcal que organitzava CO.FU.BA. amb seu a Vilafranca del Penedès.

L’Escola de futbol base estava integrada per equips benjamins, alevins, infantils i juvenils (no existia la categoria prebenjamí, ni cadet), amb el pas del temps els juvenils que acabaven per edat i si volien seguir jugant a futbol, tenien que marxar a un altre club, llavors es va decidir crear un equip a la 3a regional i des d’aquell dia, el primer equip de l’U.E. Tancat ha donat moltes alegries amb jugadors fets a la nostra pedrera.

Així es, que la filosofia del club sempre a estat treure rendiment a tots els nois sorgits de les categories inferiors del club perquè acabin jugant amb l’equip amateur.

Al llarg del temps les sigles que figuren davant del Tancat varen anar canviant fins arribar a la que en l’actualitat tots coneixem com Unió Esportiva Tancat . El Futbol ha estat realment el pare de l’entitat.